Respectvol omgaan met andere culturen in een digitale context via Traditional Knowledge Labels

De New York University ontwikkelt onder de noemer Traditional Knowledge (TK) Labels labels voor het correcte hergebruik van gedigitaliseerde erfgoedcollecties van inheemse volkeren of etnografische collecties en biedt op deze wijze ook erkenning aan de inheemse volkeren en gemeenschappen waarvan deze voorwerpen en gebruiken deel uitmaken. De Creative Commons-labels en -licenties zijn intussen al breed …