Home

De VKC, dienstverlenende organisatie voor ‘beeld- en databeheer in de Vlaamse musea’, what’s in a name?

De Vlaamse Kunstcollectie vzw (VKC) is niet alleen een samenwerkingsverband van de beeldende kunstenmusea KMSKA, MSK Gent, Musea Brugge, Mu.ZEE en M Leuven. De VKC is tevens door de Vlaamse overheid erkend als dienstverlenende organisatie voor beeld- en databeheer in de Vlaamse museumsector.

De VKC kan helpen om de contentlaag in uw museum klaar te stomen voor uitwisseling en hergebruik. We ondersteunen museale medewerkers bij het standaardiseren, normaliseren en verrijken de metadata in de registratiesystemen. We zetten in overleg een helder beeldbeleid op, gebruikmakend van IIIF (het International Image Interoperability Framework). We begeleiden u bij het linken van uw collectiedata aan externe authorities en het implementeren persistente identificatoren. Ten slotte werken we aan eenduidige hergebruiksvoorwaarden voor data en gedigitaliseerde beelden.

De VKC zet voor alle geïnteresseerde musea een uitwisselingslaag op. Dit open informatiesysteem bestaat uit een datahub en een imagehub. De datahub zorgt ervoor dat de metadata uit uw registratiesysteem (Adlib, tms, collective access) geautomatiseerd kunnen doorstromen naar allerlei hergebruikapplicaties. De imagehub zorgt ervoor dat beelden geautomatiseerd kunnen doorstromen en op hoge kwaliteit online kunnen worden gepubliceerd en voor hergebruik ter beschikking gesteld.

Tot slot zet de VKC ook een hergebruiklaag op. Deze bestaat niet alleen uit thematische websites, maar ook uit de Arthub Flanders, een verzamelnaam voor een search- en discovery-platform op de content uit de datahub en de imagehub. Er zijn drie Arthub-versies actief, o.a. de ArthubEnsor. Daarnaast is er ook een Dashboard-applicatie. De Dashboard-applicatie toetst uw metadata af op de principes van herbruikbaarheid. Het VKC-team kan binnen de hergebruiklaag ook geëngageerd worden om uw aanbestedingstrajecten in functie van allerlei hergebruikapplicaties op een deskundige wijze te begeleiden.

De dienstverlening van de VKC is hands-on. De highly skilled VKC-medewerkers komen op de museale werkvloer om samen met de museummedewerkers een traject van start tot oplevering te doorlopen. De VKC ent haar oplossingen op de internationale academische en museale strategieën, zo wordt uw collectie ook internationaal zichtbaar en bruikbaar. De applicaties die de VKC ontwikkelt en compileert zijn open source en kunnen via het ontwikkelaarsplatform Github vrij worden hergebruikt voor welk soort museum of welk soort museale collecties ook. Alle oplossingsstrategieën die de VKC opzet worden voorafgaand afgetoetst en zelfs samen ontwikkeld met meemoo, Vlaams instituut voor het archief.


Copyright Vlaamse Kunstcollectie vzw – Alle rechten voorbehouden