Uitwisselingslaag

De VKC ontwikkelde en compileerde een uitwisselingslaag die als een soort van verdeelstekker op de registratiesystemen kan worden aangesloten en vervolgens geautomatiseerde doorstroom van metadata en beelden toelaat. Dit flexibel en open informatiesysteem maakt gebruik of bouwt verder op software die in de internationale academische en museale kringen gangbaar is. Het systeem laat toe om geautomatiseerd en continu de meest actuele metadata en beelden te hergebruiken. Als vandaag iets in de metadata wijzigt, of als vandaag een nieuw beeld wordt toegevoegd in het media asset management systeem (MAMS), dan wordt deze nieuwe content morgen reeds zichtbaar via de op het systeem aangesloten hergebruikapplicaties. Hergebruikers kunnen datasets of beeldensets selecteren in functie van hun specifiek hergebruik. We willen hiermee verschillende gebruikersgroepen bedienen: musea die hun collecties via websites willen ontsluiten, wetenschappers en andere onderzoekers die kwalitatief of kwantitatief onderzoek willen doen, liefhebbers die online kunst en erfgoed willen ontdekken, …

Met flexibel bedoelen we dat de infrastructuur relatief vlot aanpasbaar is aan nieuwe inzichten en technische oplossingen. De software-architectuur is opgebouwd als een stereoketen waarbij verouderde deelapplicaties steeds kunnen vervangen worden door betere of nieuwere deelapplicaties.

Met open bedoelen we dat de infrastructuur vrij kan worden ingezet of gemodeleerd door al wie dat wil, bijvoorbeeld in functie van een specifiek gebruik door een specifiek museum.

De metadata worden opgeleverd in het speciaal voor musea ontwikkelde en gelaagde LIDO-XML formaat.

Hoe kan uw museum hiervan gebruik maken?

Arthub Flanders

Voorlopig zijn deze tools ontworpen op beeldende kunstencollecties. Door onze open en flexibele infrastructuur kunnen deze tools ook worden geënt op historische collecties of volkskundige collecties of modecollecties, … Als dergelijke vraag bij een aantal actoren leeft kan de VKC samen met deze actoren een collectiespecifieke opstelling voorzien. 

Aansluiten op de VKC-datahub: De VKC organiseert samen met uw registratoren een mapping op het bestaande registratiesysteem (Adlib, tms, collective access). Door middel van een registratiesysteem-specifieke API wordt uw registratiesysteem gekoppeld aan de datahub. Vanaf dat ogenblik is uw data zichtbaar via de VKC-arthub, ter beschikking voor geautomatiseerde harvesting of voor andere hergebruik-applicaties die u aan de datahub wil koppelen (zie hergebruiklaag).

Over het gebruik van de arthub werden ook twee tutorials gepubliceerd: tutorial 1, tutiorial 2

De VKC heeft een Imagehub ontwikkeld. Deze beeldinfrastructuur doet hetzelfde als de datahub, maar dan voor beelden. De Imagehub laat digitaal beeldmateriaal uit een DAM- of MAM-systemen geautomatiseerd doorstromen naar allerlei hergebruikapplicaties zodat deze zichtbaar worden via IIIF-compatibele vensters. Er wordt voor gezorgd dat de belangrijkste metadata en copyrightinformatie in het beeld zijn ingebed. Wanneer uw beeldbank op de VKC-beeldinfrastructuur is aangesloten is uw collectie niet alleen zichtbaar via de Vlaamse Kunstcollectie-arthub, maar tevens via alle IIIF-compatibele vensters die u aan de beeldinfrastructuur wil koppelen.

De Vlaamse Kunstcollectie organiseert samen met meemoo, Openbare Bibliotheek Brugge en Universiteitsbibliotheek Gent ook een IIIF-collegagroep. Geïnteresseerd in deze collegagroep? Stuur ons dan een mailtje: info(at)IIIFcollegagroep.be.

Informatie over de IIIF-beeld-infrastructuur vind je hier.

De Vlaamse Kunstcollectie heeft twee actieve IIIF-arthubs in werking. Een proefopstelling naar aanleiding van het IIIF-project en een ArthubEnsor met het public domain oeuvre van de Oostendse meester.

De VKC-infrastructuur maakt enkel gebruik van open source software en werd ook als open source tool gepubliceerd op Github. U kunt ontwikkelaars aanspreken om deze infrastructuur te hergebruiken binnen een instellingsspecifieke opzet. Het VKC-team is bereid u hierin met raad en daad bij te staan.

Eén keer aangesloten op onze datahub en IIIF-beeldinfrastructuur is het relatief eenvoudig om met een ontwikkelaar aan de slag te gaan en tal van vensters op uw museumcollectie op te zetten.

%d bloggers liken dit: