‘Go FAIR’ voor het hergebruik van je data

Hoe kan je hergebruik van data stimuleren? De FAIR-principes kunnen daarbij een leidraad vormen. FAIR principes zijn internationale principes afkomstig uit het wetenschappelijke veld. FAIR staat voor het Findable (vindbaar), Accessible (toegankelijk), Interoperable (uitwisselbaar) en Reusable (herbruikbaar) maken van data. FindableDe eerste stap bij het (her)gebruik van data is de vindbaarheid. Metadata moeten gemakkelijk te …

Respectvol omgaan met andere culturen in een digitale context via Traditional Knowledge Labels

De New York University ontwikkelt onder de noemer Traditional Knowledge (TK) Labels labels voor het correcte hergebruik van gedigitaliseerde erfgoedcollecties van inheemse volkeren of etnografische collecties en biedt op deze wijze ook erkenning aan de inheemse volkeren en gemeenschappen waarvan deze voorwerpen en gebruiken deel uitmaken. De Creative Commons-labels en -licenties zijn intussen al breed …

Infofiche juridische aanbevelingen bij het opzetten van een nieuwe website

Als je een nieuwe website voor je museum of erfgoedinstelling ontwikkelt, word je geconfronteerd met een aantal juridische aspecten. Met een handige infofiche geeft de Vlaamse Kunstcollectie je nu een overzicht van diverse aandachtspunten waarmee je rekening moet houden. Bovendien krijg je telkens voorbeeldteksten voor disclaimers of contracten aangereikt waarmee je zelf verder aan de …