‘Go FAIR’ voor het hergebruik van je data

Hoe kan je hergebruik van data stimuleren? De FAIR-principes kunnen daarbij een leidraad vormen. FAIR principes zijn internationale principes afkomstig uit het wetenschappelijke veld. FAIR staat voor het Findable (vindbaar), Accessible (toegankelijk), Interoperable (uitwisselbaar) en Reusable (herbruikbaar) maken van data. FindableDe eerste stap bij het (her)gebruik van data is de vindbaarheid. Metadata moeten gemakkelijk te …