Relancemiddelen zetten plannen met Vlaamse erfgoeddatabanken op de rails

De Vlaamse Regering trekt twee miljoen euro aan relancemiddelen uit om de Vlaamse erfgoeddatabanken aan te pakken. Hiermee wordt het startsein gegeven voor de ontwikkeling van twee nieuwe registratie- en collectiebeheersystemen die op termijn de erfgoeddatabanken Erfgoedplus en Erfgoedinzicht zullen vervangen. Tijdslijn van het trajectDe erfgoeddatabanken Erfgoedplus en Erfgoedinzicht en hun webportalen worden sinds jaar …

Beroepskwalificatie Erfgoedregistrator gepubliceerd

De beroepskwalificatie Erfgoedregistrator is goedgekeurd door de Vlaamse regering en online gepubliceerd. Dit profiel is opgesteld door het Departement Onderwijs van de Vlaamse overheid, met input vanuit het cultureel- en onroerend-erfgoedveld. FARO begeleidde het volledige traject in aanloop naar de erkenning van het profiel. De Vlaamse Kunstcollectie participeerde aan het traject en was een van …

Resultaten vooronderzoek erfgoeddatabanken

In 2018-2019 zette het Departement Cultuur de werking van de voormalige provinciale erfgoeddatabanken Erfgoedinzicht, Erfgoedplus en Donnet verder. In de tussentijd werd een proces opgestart om een nieuwe toekomst voor de erfgoeddatabanken te ontwikkelen. Het vraagstuk van de erfgoeddatabanken situeert zich binnen een ruimer kader aan initiatieven. In 2019 voerde Delaware in opdracht van het Departement CJM …

Nieuwe focusgroepen ‘Integratie Erfgoeddatabanken/ Collectieregistratie’

Momenteel loopt een veldverkenning en -analyse in het kader van het traject ‘Integratie Erfgoeddatabanken/collectieregistratie’, een onderzoek dat de Vlaamse Kunstcollectie, meemoo en Faro opzetten in opdracht van het Departement Cultuur, Jeugd en Media.  Bedoeling van dit onderzoek is een concreet kader te schetsen en een draagvlak te zoeken voor samenwerking rond erfgoeddatabanken en collectieregistratie (vervolg …

VKC betrokken bij Veldverkenning en -analyse centrale collectieregistratie

Met de overheveling van de culturele bevoegdheden van de provincies naar de Vlaamse overheid op 1 januari 2018 kwam de bevoegdheid voor de provinciale erfgoeddatabanken, Erfgoedinzicht, Erfgoedplus en Donnet bij de Vlaamse overheid te liggen. In opdracht van het Departement Cultuur onderzocht het studiebureau Delaware eind 2018, begin 2019 de integratie van de erfgoeddatabanken. Het …