Nieuwe auteursrechtentool regeljerechten.nl

Musea en erfgoedinstellingen worden vaak geconfronteerd met vragen rond auteursrecht. Het Netwerk Digitaal Erfgoed ontwikkelde samen met enkele partners een beslismodel voor auteursrechten. Het beslismodel regeljerechten.nl (b├Ęta-versie) helpt je om aan de hand van gerichte vragen meer inzicht te krijgen in de auteursrechtelijke status van werken en het gebruik ervan. Het model is in eerste …

Internationale veldbevraging digitale collecties

inDICEs – Measuring the Impact of Digital Culture, een samenwerkingsverband waar ook NEMO, het Netwerk van Europese Museumorganisaties, en Europeana deel van uitmaken, roept op om te participeren in twee internationale bevragingen over gedigitaliseerde collecties. Deze bevragingen worden georganiseerd in de vorm van werkgroepen en vinden plaats op 15 en 16 september. Eerder dit jaar …

Infofiche juridische aanbevelingen bij het opzetten van een nieuwe website

Als je een nieuwe website voor je museum of erfgoedinstelling ontwikkelt, word je geconfronteerd met een aantal juridische aspecten. Met een handige infofiche geeft de Vlaamse Kunstcollectie je nu een overzicht van diverse aandachtspunten waarmee je rekening moet houden. Bovendien krijg je telkens voorbeeldteksten voor disclaimers of contracten aangereikt waarmee je zelf verder aan de …