Hergebruiklaag

Binnen de contentlaag (link naar de rubriek contentlaag) zorgen we ervoor dat de museale digitale content genormaliseerd, gestandaardiseerd en verrijkt wordt. Binnen de uitwisselingslaag (link naar de rubriek uitwisselingslaag) zorgen we dat deze content geautomatiseerd kan doorstromen in functie van eventueel hergebruik. De contentlaag en de uitwisselingslaag zijn de meest duurzame lagen binnen een digitaliseringsverhaal. Als deze twee lagen op punt staan, dan kan je met je gedigitaliseerde content doen wat je wil.

De hergebruiklaag bestaat eigenlijk uit allerlei vensters en hergebruikapplicaties. Deze laag is uiterst divers en zeer dynamisch: binnen een context van evenementen, activiteiten, tentoonstellingen, actueel onderzoek, samenwerkingen, … is het kwestie om diverse doelpublieken gericht te informeren en te betrekken met actuele informatie. Digitale toepassingen zoals websites of mobiele apps hebben dan ook een betrekkelijk beperkte houdbaarheid. Bovendien evolueert digitale technologie zo snel dat het noodzakelijk is om blijvend te investeren. Niettemin biedt de VKC ook binnen de hergebruiklaag een aantal diensten aan.

Wat kan de Vlaamse Kunstcollectie voor uw museum betekenen binnen de hergebruiklaag?

Binnen de hergebruiklaag biedt de VKC in eerste instantie advies voor contacten met gespecialiseerde bedrijven.We helpen dus met andere woorden om de vertaalslag te maken van de inhoudelijke verzuchtingen van de musea naar het technische idioom van de gespecialiseerde ontwikkelaars. We kunnen bijvoorbeeld mee helpen met het opmaken van bestekken in kader van aanbestedingsprocedures of het beoordelen van offertes.

Anderzijds zetten we ook een beperkt aantal eigen tools op, ofwel om musea te helpen in de contentlaag, ofwel om te checken of onze contenlaag en uitwisselingslaag wel voldoende is uitgebouwd.

Zo hebben we ook een aantal thematische Websites die de content van diverse musea samen brengen: James Ensor, Vlaamse primitieven, Barok in Vlaanderen, George Minne en Abstract Modernisme.

Een website rond Pieter Bruegel de Oude is in de maak.

Suggesties voor nieuwe thematische websites, ook buiten de kunsthistorische thema zijn welkom.

Alle technische infrastructuur die we ontwikkelen heeft overigens een open broncode die je altijd kunt terugvinden op Github om er zelf mee aan de slag te gaan.

Github is een platform voor gedeelde ontwikkeling van allerlei software applicaties. Het is een open source peer platform voor ontwikkelaars.

%d bloggers liken dit: