Contentlaag

De contentlaag staat voor alle digitale content in het museum, zoals de metadata in de registratiesystemen of de digitale reproducties van de collectie. In de toekomst wil de Vlaamse Kunstcollectie ook andere contentlagen bespelen, zoals de museumarchieven en -bibliotheken, de documentaire collectie, … Maar omdat het voor de meeste musea een belangrijke uitdaging blijft om het data- en beeldbeleid in orde te krijgen, focust de Vlaamse Kunstcollectie op korte termijn vooral op de metadata-laag en de beeldlaag.

Hoe kan de Vlaamse Kunstcollectie u helpen om de contentlaag in uw museum klaar te stomen voor uitwisseling en hergebruik?

Screenshot collective access

Optimaal gebruik maken van het registratiesysteem

Het VKC-team analyseert de wijze waarop het registratiesysteem (Adlib, tms, collective access) in het museum wordt ingezet, of relevante informatie de juiste velden wordt toegevoegd, of de informatie in specifieke velden kan worden verbeterd, welke velden er vlot kunnen worden aangevuld, … en formuleert desnoods een aantal verbeterstrategieën die we gezamenlijk ten uitvoering brengen.

Standaardiseren, normaliseren en verrijken van de metadata

Het VKC-team helpt je om

– de metadata in de registratiesystemen te standaardiseren volgens de CEST-richtlijnen (Cultureel ErfgoedStandaarden Toolbox);

– de metadata te normaliseren en te verrijken;

– metadata in specifieke velden te linken aan authorities en namenregisters zoals VIAF, AAT, RKD-artists, Odis, Iconclass en andere;

geografische en temporale data te normaliseren in je registratiesysteem, zodat ze machinaal kunnen worden gelezen;

persistente identificatoren toe te voegen zodat de metadata in je collectie als linked data kunnen worden ingezet. 

Een éénduidige visie op hergebruik

Samen met het museum wordt een eenduidige visie op hergebruik ontwikkeld. Zo weten hergebruikers onder welke voorwaarden ze de metadata en de beelden kunnen (her)gebruiken. We beperken de restricties tot de content enkel op basis van de criteria copyright, veiligheid en privacy. 

We enten deze visie op de vigerende hergebruiklicenties zoals creative commons en andere.

We ontwikkelden met de 5 huidige partnermusea een visie op het hergebruik van beelden.

We geven advies of zijn partner in je projecten inhaalbeweging digitale collectieregistratie

We doen dit alles in overleg met meemoo, Vlaams centrum voor het archief.

%d bloggers liken dit: