Project reCreating Europe rond digitaal copyright

Het project reCreating Europe zet in op het herdenken van de wetgeving rond digitaal copyright. Technologie maakt culturele praktijken en de productie en het gebruik van intellectuele eigendom toegankelijker. De wetgeving rond copyright is echter erg complex en er zitten gaten in de kennis en het bewustzijn hieromtrent. Het project reCreating Europe brengt onderzoekers, bibliotheekmedewerkers, …

Linked data exploreren met Entity Explosion

Entity Explosion is een nieuwe extensie voor Chrome en Firefox, waarmee je gegevens over een entiteit kan oproepen als de identifier zich op Wikidata bevindt. Het systeem werkt via de authorities in Wikidata. Wanneer een match gevonden is, licht het extensieicoon op in je browser. Via een dropdown-menu vind je vervolgens een lijst met items over …

Projecten inhaalbeweging digitale collectiedata

In het kader van de inhaalbeweging digitale collectiedata werden verschillende projecten gehonoreerd waarbij de Vlaamse Kunstcollectie als partner betrokken is. Het KMSKA ontvangt een subsidie voor het duurzaam registreren en ontsluiten van collecties door middel van Iconclass. Het project wil zowel het intern als extern (her)gebruik van iconografische informatie faciliteren en zo de vindbaarheid en …

‘Go FAIR’ voor het hergebruik van je data

Hoe kan je hergebruik van data stimuleren? De FAIR-principes kunnen daarbij een leidraad vormen. FAIR principes zijn internationale principes afkomstig uit het wetenschappelijke veld. FAIR staat voor het Findable (vindbaar), Accessible (toegankelijk), Interoperable (uitwisselbaar) en Reusable (herbruikbaar) maken van data. FindableDe eerste stap bij het (her)gebruik van data is de vindbaarheid. Metadata moeten gemakkelijk te …

Nieuwe auteursrechtentool regeljerechten.nl

Musea en erfgoedinstellingen worden vaak geconfronteerd met vragen rond auteursrecht. Het Netwerk Digitaal Erfgoed ontwikkelde samen met enkele partners een beslismodel voor auteursrechten. Het beslismodel regeljerechten.nl (bèta-versie) helpt je om aan de hand van gerichte vragen meer inzicht te krijgen in de auteursrechtelijke status van werken en het gebruik ervan. Het model is in eerste …

Herbekijk IIIF Fridays 3

Op 11 december 2020 vond de derde sessie van IIIF Fridays plaats. IIIF, kort voor International Image Interoperability Framework, is een opkomende standaard voor de uitwisseling van beelden. Met de IIIF Fridays willen we de mogelijkheden van IIIF samen verkennen. Welke IIIF-viewer kies je best? AMSAB-ISG (Donald Weber, Kim Robensyn en Tecle Zere) deelt haar …

Tweede sessie IIIF Fridays nu online

Tijdens de tweede sessie van IIIF Fridays gingen we aan de hand van vijf praktijkvoorbeelden dieper in op het samenbrengen van collecties, storytelling, annotatie en transcriptie. Op het programma stond: – Samenbrengen van collecties: MMMONK (Katrien Deroo en Koen Calis, Openbare Bibliotheek Brugge)- Samenbrengen van collecties: Nieuws van de Groote Oorlog (Matthias Priem, meemoo)- Samenbrengen …

Herbeleef de eerste IIIF Friday

Heb je de eerste sessie van de IIIF Fridays op 9 oktober gemist? Wil je toch meer te weten komen over mogelijke toepassingen van de uitwisseling van beelden en IIIF in jouw organisatie? Geen nood: de eerste sessie kan je nu herbekijken en je kan je nog inschrijven voor digitale sessies op 20 november en …

Nieuwe focusgroepen ‘Integratie Erfgoeddatabanken/ Collectieregistratie’

Momenteel loopt een veldverkenning en -analyse in het kader van het traject ‘Integratie Erfgoeddatabanken/collectieregistratie’, een onderzoek dat de Vlaamse Kunstcollectie, meemoo en Faro opzetten in opdracht van het Departement Cultuur, Jeugd en Media.  Bedoeling van dit onderzoek is een concreet kader te schetsen en een draagvlak te zoeken voor samenwerking rond erfgoeddatabanken en collectieregistratie (vervolg …