Nieuws over het VKC-ecosysteem: configuratietool opgeleverd

Het VKC-ecosysteem werd opgezet om in functie van interne en externe museumprocessen metadata uit de museale registratiesystemen en beelden uit de DAM-systemen voor hergebruik te ontsluiten. Deze zomer werd ook een configuratietool opgeleverd voor het ecosysteem. Met deze tool kan het ecosysteem met een spreekwoordelijke druk op de knop worden uitgerold voor geïnteresseerde musea op …

Beroepskwalificatie Erfgoedregistrator gepubliceerd

De beroepskwalificatie Erfgoedregistrator is goedgekeurd door de Vlaamse regering en online gepubliceerd. Dit profiel is opgesteld door het Departement Onderwijs van de Vlaamse overheid, met input vanuit het cultureel- en onroerend-erfgoedveld. FARO begeleidde het volledige traject in aanloop naar de erkenning van het profiel. De Vlaamse Kunstcollectie participeerde aan het traject en was een van …

Volgende IIIF Friday op 30 april

Op 30 april vindt de volgende IIIF Friday plaats van 14u tot 16u. Met deze online sessie richten we ons op deelnemers die de basis van IIIF onder de knie willen krijgen, om er zo mee aan de slag te gaan in de eigen instelling. We sluiten de sessie af met een presentatie over de …

Resultaten vooronderzoek erfgoeddatabanken

In 2018-2019 zette het Departement Cultuur de werking van de voormalige provinciale erfgoeddatabanken Erfgoedinzicht, Erfgoedplus en Donnet verder. In de tussentijd werd een proces opgestart om een nieuwe toekomst voor de erfgoeddatabanken te ontwikkelen. Het vraagstuk van de erfgoeddatabanken situeert zich binnen een ruimer kader aan initiatieven. In 2019 voerde Delaware in opdracht van het Departement CJM …

Project reCreating Europe rond digitaal copyright

Het project reCreating Europe zet in op het herdenken van de wetgeving rond digitaal copyright. Technologie maakt culturele praktijken en de productie en het gebruik van intellectuele eigendom toegankelijker. De wetgeving rond copyright is echter erg complex en er zitten gaten in de kennis en het bewustzijn hieromtrent. Het project reCreating Europe brengt onderzoekers, bibliotheekmedewerkers, …

Linked data exploreren met Entity Explosion

Entity Explosion is een nieuwe extensie voor Chrome en Firefox, waarmee je gegevens over een entiteit kan oproepen als de identifier zich op Wikidata bevindt. Het systeem werkt via de authorities in Wikidata. Wanneer een match gevonden is, licht het extensieicoon op in je browser. Via een dropdown-menu vind je vervolgens een lijst met items over …

Projecten inhaalbeweging digitale collectiedata

In het kader van de inhaalbeweging digitale collectiedata werden verschillende projecten gehonoreerd waarbij de Vlaamse Kunstcollectie als partner betrokken is. Het KMSKA ontvangt een subsidie voor het duurzaam registreren en ontsluiten van collecties door middel van Iconclass. Het project wil zowel het intern als extern (her)gebruik van iconografische informatie faciliteren en zo de vindbaarheid en …