Vacature jobstudent Vlaamse Kunstcollectie (m/v/x)

De Vlaamse Kunstcollectie (VKC) is een samenwerkingsverband van vijf musea voor beeldende kunsten: het KMSKA in Antwerpen, de Musea Brugge, het MSK in Gent, Mu.ZEE Oostende en M Leuven. De VKC is door de Vlaamse overheid erkend als dienstverlenende organisatie binnen de culturele erfgoedsector voor de rol ‘beeld- en databeheer voor musea’. De Vlaamse Kunstcollectie …

Volgende IIIF Friday op 30 april

Op 30 april vindt de volgende IIIF Friday plaats van 14u tot 16u. Met deze online sessie richten we ons op deelnemers die de basis van IIIF onder de knie willen krijgen, om er zo mee aan de slag te gaan in de eigen instelling. We sluiten de sessie af met een presentatie over de …

Resultaten vooronderzoek erfgoeddatabanken

In 2018-2019 zette het Departement Cultuur de werking van de voormalige provinciale erfgoeddatabanken Erfgoedinzicht, Erfgoedplus en Donnet verder. In de tussentijd werd een proces opgestart om een nieuwe toekomst voor de erfgoeddatabanken te ontwikkelen. Het vraagstuk van de erfgoeddatabanken situeert zich binnen een ruimer kader aan initiatieven. In 2019 voerde Delaware in opdracht van het Departement CJM …

Project reCreating Europe rond digitaal copyright

Het project reCreating Europe zet in op het herdenken van de wetgeving rond digitaal copyright. Technologie maakt culturele praktijken en de productie en het gebruik van intellectuele eigendom toegankelijker. De wetgeving rond copyright is echter erg complex en er zitten gaten in de kennis en het bewustzijn hieromtrent. Het project reCreating Europe brengt onderzoekers, bibliotheekmedewerkers, …

Linked data exploreren met Entity Explosion

Entity Explosion is een nieuwe extensie voor Chrome en Firefox, waarmee je gegevens over een entiteit kan oproepen als de identifier zich op Wikidata bevindt. Het systeem werkt via de authorities in Wikidata. Wanneer een match gevonden is, licht het extensieicoon op in je browser. Via een dropdown-menu vind je vervolgens een lijst met items over …

Projecten inhaalbeweging digitale collectiedata

In het kader van de inhaalbeweging digitale collectiedata werden verschillende projecten gehonoreerd waarbij de Vlaamse Kunstcollectie als partner betrokken is. Het KMSKA ontvangt een subsidie voor het duurzaam registreren en ontsluiten van collecties door middel van Iconclass. Het project wil zowel het intern als extern (her)gebruik van iconografische informatie faciliteren en zo de vindbaarheid en …

‘Go FAIR’ voor het hergebruik van je data

Hoe kan je hergebruik van data stimuleren? De FAIR-principes kunnen daarbij een leidraad vormen. FAIR principes zijn internationale principes afkomstig uit het wetenschappelijke veld. FAIR staat voor het Findable (vindbaar), Accessible (toegankelijk), Interoperable (uitwisselbaar) en Reusable (herbruikbaar) maken van data. FindableDe eerste stap bij het (her)gebruik van data is de vindbaarheid. Metadata moeten gemakkelijk te …

Nieuwe auteursrechtentool regeljerechten.nl

Musea en erfgoedinstellingen worden vaak geconfronteerd met vragen rond auteursrecht. Het Netwerk Digitaal Erfgoed ontwikkelde samen met enkele partners een beslismodel voor auteursrechten. Het beslismodel regeljerechten.nl (bèta-versie) helpt je om aan de hand van gerichte vragen meer inzicht te krijgen in de auteursrechtelijke status van werken en het gebruik ervan. Het model is in eerste …