Met de overheveling van de culturele bevoegdheden van de provincies naar de Vlaamse overheid op 1 januari 2018 kwam de bevoegdheid voor de provinciale erfgoeddatabanken, Erfgoedinzicht, Erfgoedplus en Donnet bij de Vlaamse overheid te liggen.

In opdracht van het Departement Cultuur onderzocht het studiebureau Delaware eind 2018, begin 2019 de integratie van de erfgoeddatabanken. Het onderzoek focuste op collectieregistratie en vertrok van een bevraging van diverse gebruikers in het brede veld, van professionele collectiebeheerders (musea) tot collectiehouders als kerkfabrieken en heemkundige kringen. Het onderzoek toonde aan dat de integratie van de erfgoeddatabanken best gebeurt in een breder geheel van dienstverlening rond digitale collectieregistratie. Het eindrapport was daarbij een belangrijke eerste stap. Het gaf de richting aan voor een sectorbrede aanpak voor digitale collectieregistratie met verschillende aanbevelingen.

Een onderzoek is één zaak, de implementatie van de inzichten een andere. In voorbereiding van het implementatietraject gaf het Departement Cultuur een onderzoeksconsortium, bestaande uit VKC, Meemoo en FARO, de opdracht om een Veldverkenning en –analyse op te zetten.

Aanpak veldverkenning en -analyse

Het opzet is om het beleidskader scherp te stellen door een duidelijke formulering te vinden voor wat de overheid wil bereiken met de erfgoedplatformen, prioriteiten af te bakenen binnen de te bereiken doelstellingen, doelgroepen af te bakenen en randvoorwaarden te formuleren op het vlak van businessmodel, financiering én operationele en technische uitbating. Voor dit alles is het nodige draagvlak in het erfgoedveld noodzakelijk.

Naast het bepalen van de contouren voor een beleidskader voorziet de veldverkenning en –analyse ook in een technische analyse van de bestaande infrastructuur en een analyse van de technische en inhoudelijke noden van de huidige infrastructuur.

Ten slotte moeten ook het draagvlak in de sector, de praktische uitdagingen en opportuniteiten rond een centraal registratieplatform voor erfgoedcollecties in beeld gebracht worden.

Het onderzoeksconsortium betrekt het erfgoedveld zeer nauw bij dit alles. Er worden in de loop van 2020 verschillende focusgroepen georganiseerd om zo breed mogelijk gedragen antwoorden te kunnen formuleren. De Veldverkenning en –analyse wordt nog voor het eind van dit jaar afgerond.

Meer informatie

Voor vragen in verband met de veldverkenning en –analyse kan je terecht bij Pascal Ennaert.

Doe mee met de conversatie

1 reactie

Plaats een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: