Veldverkenning en -analyse in het kader van het traject ‘Integratie Erfgoeddatabanken/ Collectieregistratie’

Neem deel aan de focusgroepen

In opdracht van de Vlaamse overheid, Departement Cultuur, Jeugd en Media leverde het studiebureau Delaware in februari 2019 een plan op voor de integratie van de erfgoeddatabanken Erfgoedinzicht, Erfgoedplus en Donnet

In een eerste beweging tot eventuele implementatie van dit onderzoek vroeg het Departement Cultuur, Jeugd en Media de organisaties meemoo (voorheen VIAA/Packed), FARO en de Vlaamse Kunstcollectie om een consortium op te zetten voor de opmaak van een veldverkenning en -analyse op basis van de krachtlijnen van het onderzoek. 

Deze veldverkenning en -analyse zal bestaan uit drie fasen. 

In een eerste fase zal de Vlaamse overheid het beleidskader scherpstellen: wat wil de overheid bereiken met de erfgoedplatformen? Is er een prioritering in de te bereiken doelstellingen? Voor welke doelgroepen moet er een aanbod ontwikkeld worden? Welke zijn de randvoorwaarden op het vlak van het businessmodel, financiering, operationele en technische uitbating? De gedragenheid van de antwoorden op onder meer deze vragen zullen we aftoetsen bij vijf focusgroepen in de loop van april en mei. 

–  Focusgroep 1: Landelijke musea (via het Museumoverleg): 
–  Focusgroep 2: Lokale en regionale musea (via ICOM-Vlaanderen) 
–  Focusgroep 3: Erfgoedcellen en -depots (Overleg van Erfgoedcellen en Erfgoeddepots)
–  Focusgroep 4: Erfgoedverenigingen (heemkundige kringen, kerkfabrieken, …) (via CRKC en Histories) 
–  Focusgroep 5: Archieven en Erfgoedbibliotheken (via Archiefbank Vlaanderen en de Vlaamse Erfgoedbibliotheken) 

Op elke focusgroep zijn maximaal 25 vertegenwoordigers van de betrokken veldactoren welkom. Inschrijven voor deze focusgroepen dient via de hierboven vermelde veldactoren (Museumoverleg, ICOM-Vlaanderen, Overleg van Erfgoedcellen en Erfgoeddepots, CRKC en Histories, Archiefbank Vlaanderen en de Vlaamse Erfgoedbibliotheken). 

In de tweede fase zal een technische analyse van de bestaande infrastructuur worden uitgevoerd en zal in beeld worden gebracht wat de noden op korte en middellange termijn zijn om de bestaande infrastructuur te onderhouden. 

In een derde fase ten slotte, zullen het draagvlak, de praktische uitdagingen en de opportuniteiten inzake centrale registratieplatformen voor erfgoedcollecties worden afgetoetst. Dit zal ook gebeuren via vijf focusgroepen (periode tweede helft van september). 

Op een sectordag op 13 oktober zullen de besluiten van de veldverkenning en -analyse nog eens definitief worden afgetoetst bij al wie daarin geïnteresseerd is. 

De veldverkenning en -analyse moet eind 2020 worden opgeleverd.

De beleidsopties die de Vlaamse overheid in het kader van deze veldbeschrijving- en analyse naar voor schuift kunnen belangrijk zijn voor het digitaliseringsbeleid van vele organisaties. Het belang van de focusgroepen en de sectordag mag dan ook niet worden onderschat. 

Meer informatie

Meer weten? Neem contact op met Pascal Ennaert (coördinator Vlaamse Kunstcollectie).

Plaats een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: